“Band of Brothers” Stephen Ambrose Essee

Words: 406
Topic: Geschichte

Johdanto

Eri kirjoittajat käyttävät erilaisia menetelmiä välittääkseen tietoa lukijalle. Jotkut käyttävät fiktioita vakuuttaakseen lukijan, kun taas toiset suosivat todellisia ja todellisia esimerkkejä kirjoituksissaan. Kirjailijan menestys riippuu siitä, miten hyvin hän vetää lukijan puoleensa niin, että lukija motivoituu lukemaan seuraavan saatavilla olevan kirjan, jonka kirjailija julkaisee. Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella Stephen Ambrosen teosta “E-komppania, 506. rykmentti, 101. ilmarynnäkköjoukko Normandiasta Hitlerin kotkanpesään”.

Arvostelu

Tämä on mielenkiintoinen kirja, joka kertoo ryhmästä nuoria miehiä, jotka lähtivät vapaaehtoisesti taistelemaan oikeuksiensa puolesta. Nuoret yhdysvaltalaiset miehet, jotka olivat parikymppisiä, kokoontuivat yhteen muodostaakseen vahvan sotilasryhmän, jonka avulla he voisivat nähdä puolustavansa oikeuksiaan (Ambrose 11). Monet tämän ryhmän jäsenet nousivat armeijassa esimerkiksi kersanttien tasolle, ja toisista tuli luutnantteja, ja muutamat pätevöityivät kenraalimajureiksi (13). Näiden nuorten miesten elämä armeijapalveluksen jälkeen on esitetty, missä kirjailija pyrkii valistamaan lukijaa tekojemme seurauksista.

Tämän kirjan kirjoittaja on kokenut kirjailija, sillä hän voi houkutella monia lukijoita lukemaan kirjansa järjestämällä kirjan toisiaan seuraaviin lukuihin. Jokainen luku liittyy hyvin edeltäväänsä. Kirjan luvut eivät ole liian pitkiä aiheuttaakseen lukijalle tylsistymistä. Jokainen luku on jaettu alaotsikoihin, jotka selittävät kyseistä lukua elävämmin. Kirjan organisointi on selvästi onnistunut.

Kirjoittaja on pyrkinyt voimakkaasti asettamaan hahmot vastakkain tässä kirjassa. Aluksi Ambrose antaa paljon kiitosta nuorille miehille, jotka ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi armeijaan. Hän kuitenkin asteittain asettaa nämä miehet vastakkain heidän kykyjensä ja luonteensa suhteen (Ambrose, 18). Tämä on kiitettävää kirjoitustaitoa, sillä se antaa lukijalle mahdollisuuden verrata kunkin hahmon luonnetta ja kykyjä toisiinsa suhteessa päätöksiin, joita he tekevät armeijassa ollessaan. Lukijalle annetaan myös mahdollisuus oppia, miten armeija toimii; koulutus, jonka armeijan upseerit käyvät läpi, ympäristö, jossa harjoitukset suoritetaan, sekä eri upseerien reaktiot koulutukseen ja itse sotaan.

Lukija on selvästi kiehtonut lukiessaan tätä kirjaa, sillä kirjailija selittää yksityiskohtaisesti eri jaksot, joiden läpi armeija kulki. Esimerkiksi armeijan läpikäymien koulutusten eri vaiheet kuvataan niin, että lukija tuntee olevansa mukana koulutuksessa (24). Ympäristö, jossa koulutus suoritettiin, millaista ja kuinka paljon koulutusta armeija sai ja miten kukin armeijan upseeri reagoi koulutukseen, kerrotaan elävästi. Tämä lähestymistapa on erityisen hyödyllinen siinä tapauksessa, että jotkut näyttelijät päättävät näytellä kirjan teatterissa tai elokuvassa.

Päätelmä

Tämä kirja on järjestetty niin hyvin, että lukija ei kyllästy sitä lukiessaan. Armeijan upseerien historia on kerrottu, ja tämä tutustuttaa lukijan siihen, millaisia hahmoja kirjailija kuvaa. Ympäristö sekä se, millaisen koulutuksen armeijan upseerit käyvät läpi, on selitetty hyvin. Jos jotkut näyttelijät haluavat näytellä kirjaa, he ovat etulyöntiasemassa, sillä koko koulutusskenaario ja sota esitetään elävästi.

Viitattu teos

Ambrose, Stephen E. Band of Brothers: E-komppania, 506. rykmentti, 101. ilmarykmentti Normandiasta Hitlerin kotkanpesään. Maine: Hall & Co. Thorndike, 2000. Tulosta.